Ghid măsura M2.2 – versiunea 02 octombrie 2018 – Investiții în exploatații agricole – repostat (împreună cu anexele) în 25.03.2021

Filename / LinkSize
0. Ghidul Solicitantului masura M2.2-versiunea 02 0ctombrie 2018 - repostat (impreuna cu anexele) in 25.03.2021.pdf1.87 Mb
01. Anexa 1 - Cerere de finantare masura M2.2.xlsm744.26 Kb
02. Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG 28-2008.doc245 Kb
03. Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907-2016.doc218 Kb
04. Anexa_2.3_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B.xls573 Kb
05. Anexa_2.4_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C.xls284.5 Kb
06. Anexa 3a - UAT CU ZCSem.pdf394.19 Kb
07. Anexa_3b_Lista_UAT_din_zonele_montane.doc541 Kb
08. Anexa 3c- Lista UAT din ZCS.pdf254.06 Kb
09. Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al CE_2015.pdf225.92 Kb
10. Anexa 5a-Metodologie Studiu potential_agricol.doc56 Kb
11. Anexa 5.b- Potential productie vegetala.xls2.24 Mb
12. Anexa 5c-Potential productie zootehnica.xls1003 Kb
13. Anexa_6a_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ.doc281 Kb
14. ANEXA_6b_Lista_rase_autohtone_(indigene).doc80.5 Kb
15. Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole.xls72.5 Kb
16. Anexa 8a_Codul de bune practici agricole - nitrați.pdf1.59 Mb
17. Anexa 8b - Calculator_CodBunePracticiAgricole_1.xls72 Kb
18. Anexa 9 - Model Contract finantare.doc352 Kb
19. Anexa 10 - Fisa masurii M2.2.pdf204.46 Kb
20. Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M2.2.doc102 Kb
21. Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale.doc133.5 Kb
22. ANEXA_13_Lista_UAT_din_arealul_de_implementare_al_ITI.pdf263.04 Kb
23. Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552.doc1.56 Mb
24. Anexa 15_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII.doc50 Kb
25. - Anexa 16 - Procedura-de-evaluare-si-selectie-vesiunea-02-aprilie-2018.pdf20.26 Mb
26. Anexa 17 - E2.1L-Fisa de verificare a conformitatii administrative M2.2.doc77 Kb
27. Anexa 18 - E1.2L - Fișa de evaluare generală a proiectului M2.2.doc1.92 Mb
28. Anexa 19- E1.2.1L - Fisa de verificare a criteriilor de selectie M2.2.docx115.11 Kb
29. Anexa 20 - Declaratie eligibilitate.doc39.5 Kb
30. Anexa 21 - Declaratie specimen de semnatura.doc28 Kb
31. Anexa 22_Angajament_propria_raspundere_privind locurile de munca nou create.doc48.5 Kb
32. Anexa_23_OMADR_nr._397_2003_pentru_a__podgorii_si_centre_viticole.pdf870.29 Kb
33. Anexa 24 - Declaratie privind acceptul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre GAL.doc126.5 Kb
34. Anexa 25 - Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal de catre AFIR.doc535 Kb