Teritoriu GAL

Teritoriul acoperit de SDL

 

Teritoriul Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna”, delimitat de UAT Bozieni, Cordun, Horia, Icușești, Ion Creangă, Oniceni, Poienari, Secuieni din județul Neamț, se regăsește în spațiul eligibil LEADER, are continuitate geografică și este omogen din punct de vedere al intereselor economice, culturale, sociale, etc., precum și al direcțiilor prioritare comune de dezvoltare specifice întregului teritoriu.


→ Teritoriul Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna” este amplasat in Sud-Est-ul judetului Neamt – Regiunea Nord-Est. Municipiul care asigură susţinerea economiei rurale prin relaţiile urban – rural este municipiul Roman din judetul Neamt.
→ Teritoriul Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna” are suprafata totala de 421,44 kmp
→ Relieful teritoriului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna” este podis deluros. Media ponderată a înălţimilor este în jur de 200 m; Teritoriul este traversat de raul Siret si lunca corespunzatoare acestuia.
→ Caracteristicile climatice ale teritoriului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna”: Teritoriul se află în întregime în zona temperată, cu un climat continental mai accentuat, datorită poziţiei sale în estul Carpaţilor Orientali si topo-climatic, aerul boreal se canalizează în lungul râului Siret. Radiaţia solară este de 116 – 120 kcal/cm2. Temperatura medie anuală variază între 8°C şi 9,8°C. Cele mai mari valori medii lunare se înregistrează în iulie (+22°C), iar cele mai mici valori medii se înregistrează în ianuarie (-8°C). Din totalul precipitaţiilor, 35-40% cad vara, 23-30% primăvara, 17-23% toamna şi 10-17% iarna.
→ Caracteristicile demografice ale teritoriului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna”: Populatia totala din teritoriul este de 31.636, din care, cu varste intre 0-14 ani = 6217; intre 15-24 ani=3803; intre 35-44 ani=4799; intre 45-54 ani=3153 ani; intre 55-64 ani=3708; intre 65 ani – peste = 6475. Exista tendinta migrarii tinerilor spre orase dezvoltate economic din tara sau din strainatate. Un numar mare de persoane sunt in categoria casnice si un numar semnificativ sunt cuprinsi in forme de scolarizare. Aceste categorii sunt un rezervor de forta de munca pentru teritoriul Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna”.
→ Caracteristicile de mediu ale teritoriului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna”: Relieful, geologia, biodiversitatea, lacurile, raurile, ariiile naturale protejate existente in teritoriul constitue un potential economic si turistic insuficient valorificat.


Caracteristicile de educație ale teritoriului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna”:


Caracteristicile infrastructurii de bază, socială și educațională ale teritoriului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna”:

 

Unitățile

Scolare (școli gimnaziale)

Unități sanitare (cabinete medici familie; cabinete stomatologice; farmacii)

Biblioteci

Locuințe

existente

ONG-uri (fără parohiile bisericești)

13

27

            24

               14.380

12

 


În teritoriul Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna” sunt 8 primării in care, în fiecare, funcționează câte un compartiment de asistență socială, care realizează anchete sociale la nivelul fiecarui UAT. Pe teritoriul Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna” isi au sediul 12 ONG-uri. Pe teritoriul Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna” nu exista nici un spital sau un centru ambulatoriu. Cel mai apropiat spital de primiri urgente este in municipiul Roman care are limite teritoriale vecine cu 3 din cele 8 UAT-uri. Teritoriul dispune de o retea de alimentare cu gaze naturale in UAT Horia si UAT Cordun. In satele de resedinta a UAT-urilor din teritoriu, exista rețea de acces (buclă locală) 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced. Teritoriul este traversat de cabluri telefonice cu fibra optica. Transportului public de calatori asigurat de autobuze / microbuze cu curse regulate spre municipiul Roman si localitatile din teritoriu. Nu sunt situatii cu localitati izolate in care sa nu existe curse de transport de calatori.
Caracteristicile de patrimoniu arhitectural și cultural din teritoriul Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna”: In teritoriu exista 9 situri arheologice sitate in comunele Bozieni, Icusesti si Secuieni din judetul Neamt. In teritoriu exista mestesuguri specifice, obiceiuri si traditii locale.
Teritoriul Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna”cuprinde zone sărace: în 6 din cele 8 UAT, IDUL este mai mic de 55: comuna Bozieni, judetul Neamt cu IDUL 54,25; comuna Icusesti, judetul Neamt cu IDUL 43,50; comuna Ion Creanga, judetul Neamt cu IDUL 54,55; comuna Oniceni, judetul Neamt cu IDUL 42,17; comuna Poienari, judetul Neamt cu IDUL 42,54; comuna Secuieni, judetul Neamt cu IDUL 46,15 . (sursa: documentele suport atașate la GS pentru participarea la selecția SDL, postate pe www.madr.ro).
Teritoriul Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna” cuprinde două comunități segregate aflate în sărăcie: în comuna Horia, județul Neamț, există o comunitate de 166 de romi, aflată în sărăcie si in comuna Icușești, județul Neamț există o comunitate de 79 de romi, aflată în sărăcie.

 

ELEMENTE DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC

 

Priorități:
Servicii de baza pentru reînoirea satelor: retele de transport, campusuri socio-educationale intercomunitare. Transfer de cunostinte și acțiuni de informare. Investiții în active fizice. Dezvoltarea exploatațiilor și a intreprinderilor. Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite. Inființarea grupurilor de producători. Păstrarea identității culturale. Agricultură ecologică, turism. Facilități fiscale investitorilor și acces gratuit la utilități în scopul reducerii șomajului; Menținerea populației in teritoriu.

 

Abrevieri
GAL – Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna”
SDL – Strategiea de Dezvoltare Locală a teritoriului asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Elisabeta Doamna”
Teritoriu GAL – teritoriul delimitat de UAT Bozieni, Cordun, Horia, Icusesti, Ion Creanga, Oniceni, Poienari, Secuieni din judetul Neamt
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
LEADER – Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale = Masura 19 din PNDR = DLRC – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
DGDR AM PNDR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR
CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean
AFIR – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale