Rapoarte de selecție și contestații


 1. Raport lunar intermediar măsura M3.1 – Dezvoltare de intreprinderi mici.pdf
 2. Raport lunar intermediar măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale.pdf
 3. Raport lunar intermediar măsura M3.3 – Sprijinirea incluziunii sociale.pdf
 4. Raport lunar final măsura M3.1 – Dezvoltare de intreprinderi mici.pdf
 5. Raport lunar final măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale.pdf
 6. Raport lunar final măsura M3.3 – Sprijinirea incluziunii sociale.pdf
 7. Raport lunar intermediar de selecție din 27.10.2017 Măsura M2.2 – Îmbunătățirea performanțelor exploatațiilor agricole.pdf
 8. Raport lunar intermediar de selecție din_27.10.2017 Măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale.pdf
 9. Raport lunar final de selecție din 27.10.2017 – Măsura M2.2 – Îmbunătățirea performanțelor exploatațiilor agricole.pdf
 10. Raport lunar final de selecție din 27.10.2017 – Măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale.pdf
 11. Raport lunar intermediar de selecție din 27.11.2017 – Măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale.pdf
 12. Raport lunar intermediar de selecție din 27.11.2017 – Măsura M2.2 – Îmbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole.pdf
 13. Raport lunar final de selecție din 27.11.2017 – Măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale.pdf
 14. Raport lunar final de selecție din 27.11.2017 – Măsura M2.2 – Îmbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole rev1.pdf
15. Raport lunar de selecție intermediar din 28.12.2017 – Măsura M1 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare.pdf
16. Raport lunar de selecție intermediar din 28.12.2017 – Măsura M2.1 – Îmbunătățirea performanțelor fermelor mici.pdf
17. Raport lunar de selecție intermediar din 28.12.2017 – Măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale.pdf
18. Raport lunar de selecție final din 28.12.2017 – Măsura M1 – Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare.pdf
19. Raport lunar de selecție final din 28.12.2017 – Măsura M2.1 – Îmbunătățirea performanțelor fermelor mici.pdf
20. Raport lunar de selecție final din 28.12.2017 – Măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale.pdf
21. Raport lunar intermediar de selecție din 29.01.2018 – Măsura M3.1 – Dezvoltare de intreprinderi mici.pdf
22. Raport lunar intermediar de selecție din 29.01.2018 – Măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale.pdf
23. Raport lunar intermediar de selecție din 29.01.2018 – Măsura M3.4 – Reducerea gradului de saracie în mediul rural.pdf
24. Raport lunar final de selecție din 29.01.2018 – Măsura M3.1 – Dezvoltare de intreprinderi mici.pdf
25. Raport lunar final de selecție din 29.01.2018 – Măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale.pdf
26. Raport lunar final de selectie din 29.01.2018 – Măsura M3.4 – Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural.pdf
27. Raport lunar intermediar de selecție din 28.06.2018 – Măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale – Apel nr. 2 – sesiunea nr. 2
28. Raport lunar intermediar de selecție din 28.06.2018 – Măsura M3.4 – Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural – Apel nr. 2 – sesiunea nr. 2
29. Raport lunar final de selecție nr. 9189 – Măsura M3.2 – Dezvoltare locală in zonele rurale – Apel nr. 2 – sesiunea nr.
30. Notă asumată de GAL referitoare la Raportul de selecție nr. 9189 din 28.06.2018
31. Raport lunar final de selecție nr. 9191 – Măsura M3.4 – Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural – Apel nr. 2 – sesiunea nr. 2
32. Notă asumată de GAL referitoare la Raportul de selecție nr. 9191 din 28.06.2018
33. Raport lunar intermediar de selecție din 24.07.2018- Măsura M2.3 – Reînnoirea generației de agricultori – Apel nr. 2 – sesiunea nr. 2
34. Raport lunar intermediar de selecție din 24.07.2018 – Măsura M3.4 – Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural – Apel nr. 2 – sesiunea nr. 2
35. Raport lunar final de selecție din 24.07.2018 – Măsura M2.3 – Reînnoirea generației de agricultori Apel nr. 2 sesiunea nr. 2
36. Notă asumată de GAL la Raportul de selecție nr.9215 din 24.07.2018 – Măsura M2.3 – Reînnoirea generației de agricultori
37. Raport lunar final de selecție din 24.07.2018 – Măsura M3.4 -Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural Apel nr. 2 sesiunea nr. 2
38. Notă asumată de GAL la Raportul de selecție nr. 9216 din 24.07.2018 – Măsura M3.4 – Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural
39. Raport lunar intermediar de selecție din 27.08.2018 – M2.3 – Reînnoirea generației de agricultori – Apel nr. 2 – sesiunea nr. 2
40. Raport lunar intermediar de selecție din 27.08.2018 – M3.4 – Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural – Apel nr. 2 – sesiunea nr. 2
41. Raport lunar final de selecție din 27.08.2018 – M2.3 Reînnoirea generației de agricultori Apel nr. 2 sesiunea nr. 2
42. Notă asumată de GAL la raportul de selecție nr. 9247 din 27.08.2018 – Măsura M2.3 – Reînnoirea generației de agricultori
43. Raport lunar final de selecție din 27.08.2018 – M3.4 Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural Ape nr. 2 sesiunea nr. 2
44. Notă asumată de GAL la raportul de selecție nr. 9248 din 27.08.2018 – Măsura M3.4 – Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural
45. Erată nr. 1 la Raport Selecție nr. 9029 din 31.01.2018 – Măsura M3.1 – Dezvoltare de întreprinderi mici
46. Raport de selecție intermediar din 04.12.2018 – Măsura M2.2 – Îmbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole
47. Raport final de selecție din 04.12.2018 – Măsura M2.2 – Îmbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole
48. Notă asumată de GAL la Raportul de selecție nr. 9320 din 04.12.2018 – Măsura M2.2 – Îmbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole
49. Raport de evaluare din 21.04.2021 – Măsura M2.2 – Îmbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole
50. Raport de selecție intermediar din 27.04.2021 – măsura M2.2– postat în 27.04.2021
51. Raport de selecție final din 27.04.2021 – măsura M2.2– postat în 04.05.2021
52. Notă asumată de GAL la Raportul de selecție nr. 9068 din 27.04.2021 – Măsura M2.2– postată în 04.05.2021
53. Raport de evaluare – Măsura M3.2– Dezvoltare locală în zonele rurale – postat în 01.11.2021
54. Raport de selecție intermediar – M3.2 – 6B – Dezvoltare locală în zonele rurale – postat în 11.11.2021
55. Nota asumată de GAL la Raportul de selecție nr. 9170 din 11.11.2021 – Măsura M3.2 – 6B – postată in 18.11.2021
56. Raport de selecție final – Măsura M3.2-6B – Dezvoltare locală în zonele rurale postat în 18.11.2021
57. Raport de evaluare măsura M3.1 – Dezvoltare de întreprinderi mici -EURI-postat în 08.12.2022
58. Raport de evaluare măsura M2.1 – Ferme mici – EURI – postat în 08.12.2022
59. Raport de evaluare măsura M3.2 – Dezvoltare locală în zonele rurale FEADR -postat în 08.12.2022
60. Raport intermediar de selecție nr. 9142 din 14.12.2022 – M2.1 – EURI – postat în 15.12.2022
61. Raport intermediar de selecție nr. 9144 din 14.12.2022 –M3.1 – EURI – postat în 15.12.2022
62. Raport intermediar de selecție nr. 9146 din 14.12.2022 -M3.2-6B- FEADR – Dezvoltare locală – postat în 15.12.2022
63. Notă asumată de GAL la Raportul de selecție nr. 9142 din 14.12.2022- măsura M2.1-2A-EURI- postată în 22.12.2022
64. Raport final de selecție nr. 9142 din 14.12.2022 – măsura M2.1-2A-EURI -Ferme mici- postat în 22.12.2022
65. Notă asumată de GAL la Raportul de selecție nr. 9144 din 14.12.2022- măsura M3.1-6A-EURI- postată în 22.12.2022
66. Raport final de selecție nr. 9144 din 14.12.2022 -M3.1-EURI-Intreprinderi mici- postat în 22.12.2022
67. Notă asumată de GAL la Raportul de selecție nr. 9146 din 14.12.2022- măsura M3.2-6B-FEADR- postată în 22.12.2022
68. Raport final de selecție nr. 9146 din 14.12.2022 -M3.2-6B- FEADR – Dezvoltare locală – postat în 22.12.2022
69. Raport de evaluare din 08.06.2023 – postat în 08.06.2023
70. Raport intermediar de selecție nr. 9122 din 12.03.2023 – M3.2 – FEADR – postat în 12.06.2023
71. Nota asumată de GAL la Raportul de selecție nr. 9122 din 12.06.2022- măsura M3.2-6B-FEADR-postată în 20.06.2023
72. Raport final de selecție nr. 9122 din 12.06.2023 – M3.2-FEADR- postat în 20.06.2023